Orędownicy Pamięci

Od kilku lat prowadzimy z młodzieżą akcję „Orędowników Pamięci” – są to: spotkania historyczne dla młodzieży (np. „Dzieci w powstaniach narodowych”, „Artyści w czasie wojny i ich dziecięce wspomnienia”), porządkowanie opuszczonych mogił żołnierzy i ofiar wojny na cmentarzach warszawskich. Brała udział w tych zadaniach młodzież warszawskich szkół ponad podstawowych, a także szkół: z Grójca, Piastowa, Radziejowic oraz studenci – praktykanci niemieccy i młodzież Zespołu Szkół Specjalnych z Warszawy. Pod naszą opieką znalazło się ponad 150 mogił i kilkanaście miejsc straceń.

ROK 2005

Zdjęcia z akcji, która odbyła się w 2005 roku.    więcej >>>

ROK 2006

Zdjęcia z akcji, która odbyła się w 2006 roku.   więcej >>>

ROK 2008

Zdjęcia z akcji, która odbyła się w 2008 roku.   więcej >>>