Opinie recenzentów prac przysłanych na konkursu
"Moje wojenne dzieciństwo"

prof. dr hab. Lucjan Kieszczyński

symbol PDFRecenzja prof. dr hab. Lucjana Kieszczyńskiego

dr Irena Nowak-Zaorska

symbol PDFRecenzja dr Ireny Nowak-Zaorskiej

Wojciech Żukrowski

symbol PDFJan Lis o Wojciechu Żukrowskim