Wpisy do księgi pamiątkowej wtstawy „Gdzie mój dom, gdzie moje miasto”