Koncepcja i organizacja serii: Eulalia Rudak

Recenzje: prof. Lucjan Kieszczyński, dr Irena Nowak Zaorska
Opracowanie redakcyjne: Mariusz Lesław Krogulski
Projekt okładki: Adrian Napiórkowski
Zdjęcie na okładce: Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
Oddział Fotografii

Edycja ukazała się dzięki wpsarciu finansowemu:
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa
Spółdzielni Handlowo-Usługowej „Samopomoc”, Warszawa

© Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo

Rok wydania 2004
ISBN 83-918451-2-5


symbol EPUB Tom 13 w formacie EPUB - do czytników elektronicznych

Spis treści

symbol PDFPRZEDMOWA7
symbol PDFWarszawianka DANUTA CHYŻYŃSKA-TOMICKA11
symbol PDFKilka moich wspomnień JADWIGA KOMENDER25
symbol PDFW oczekiwaniu na wolność GRAŻYNA PUDEŁKO32
symbol PDFPożegnania i powroty STANISŁAW BAKALARZ46
symbol PDFLata głodu i poniewierki JANINA HAWRYŁKIEWICZ73
symbol PDFDwa razy zdarzył się cud BARBARA KOWALSKA81
symbol PDFW obronie polskości MARIAN HOLC89
symbol PDFNiebezpieczni sąsiedzi RYSZARD ROMANKIEWICZ94
symbol PDFWspomnienia z lat 1944-1945 CZESŁAW ŁUKASIK110
symbol PDFQuo vadis „Yorick”115
symbol PDFŁuny nad Wołyniem FELIKS BUDZISZ124