Spotkania wielkanocne organizowane przez Fundację

Od wielu lat, co rok, Fundacja organizuje spotkania wielkanocne dla kombatantów. Ponieżej zdjęcia i nagrania filmowe z niektórych z nich.

ROK 2006

Dom Polonii, Warszawa, 13 kwietnia 2006 roku.

ROK 2008

Dom Polonii, Warszawa, 19 marca 2008 roku.

Film z uroczystości

ROK 2010

Centralna Biblioteka Rolnicza, Warszawa, 30 marca 2010 roku.