Niemieckie zdjęcia Warszawy po Powstaniu Warszawskim

Zdjęcia Warszawy wykonane przez niemieckiego żołnierza, ze zbiorów Stanisława Soszyńskiego