Wspomnienia wojenne dzieci

Mieczysław Gaweł

nota biograficzna


Mieczysław Gaweł (pierwszy z prawej) z rodzicami i rodzeństwem w 1939 r.

Rodzeństwo Gawłów (od lewej) – Mieczysław, Emilia, Tadeusz i Marianna w 1946 r.

Mieczysław Gaweł urodził się 8 stycznia 1929 r. w kolonii Tomaszów (pow. Kostopol) na Wołyniu. Miał pięcioro rodzeństwa, siostry – Mariannę i Emilię oraz braci – Tadeusza, Juliana i Zdzisława. W czasie okupacji niemieckiej rodzice i dwóch braci Mieczysława – Julian i Zdzisław – zamordowani zostali przez ukraińskich nacjonalistów. Pozostałymi sierotami opiekował się przez rok Aleksander Mierzejewski, po czym rodzeństwo wyjechało do Klewania, gdzie przebywało do wyzwolenia.

Wspomnienie w PDFWspomnienie tom 11