Wspomnienia wojenne dzieci

Tadeusz Graś

nota biograficzna


Tadeusz Graś - pierwszy z prawej

Tadeusz Graś (pierwszy z lewej) – zdjęcie powojenne

Tadeusz Graś urodził się 7 grudnia 1927 r. w miejscowości Piłka. Miał trzech braci – Konrada (ur. 1933), Zygmunta (ur. 1937) i Franciszka (ur. 1943) oraz siostrę Stanisławę (ur. 1939). Wychowywał się w Gdyni. Na początku października 1939 r. Niemcy odebrali rodzinie mieszkanie. Tadeusz z rodzicami i rodzeństwem wywieziony został na przymusowe roboty do majątku rolnego w Birkholz, skąd powrócił po zakończeniu wojny w maju 1945 r. W sierpniu 1945 r. rodzina osiedliła się w Drezdenku na Ziemiach Zachodnich.

Wspomnienie w PDFWspomnienie tom 17