Wspomnienia wojenne dzieci

Lech Gwardyś

nota biograficzna


Lech Gwardyś w 1946 r..

Lech Andrzej Gwardyś urodził się 15 czerwca 1931 r. w Garwolinie. Miał młodszą siostrę Hannę (ur. 1932). W czasie okupacji niemieckiej rodzina mieszkała początkowo w Białej Podlaskiej, a od kwietnia 1941 r. we wsi Śniadka w powiecie kieleckim. Ojciec – działacz konspiracyjny, członek ZWZ, został aresztowany przez Gestapo w Białej Podlaskiej. Więziony był m.in. na zamku w Lublinie, skąd wywieziono go do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie zmarł w listopadzie 1941 r. Po aresztowaniu ojca Lech razem z matką i siostrą zamieszkał u rodziny ojca w Śniadce, gdzie pracowali wszyscy w gospodarstwie rolnym stryja. Tu zastał ich koniec II wojny światowej.

Wspomnienie w PDFWspomnienie tom 10