Wspomnienia wojenne dzieci

Bohdan Andrzej Krogulski

nota biograficzna


Bohdan Krogulski (z lewej) z bratem Leonardem około 1937 r.

Bogdan Krogulski ok. 1938

Bohdan Andrzej Krogulski urodził się 16 stycznia 1929 r. w Obertynie. Miał starszego brata Leonarda (ur. 1928) oraz młodszego brata Janusza (ur. 1933). Wychowywał się w Kołomyi i tam też spędził pierwsze lata okupacji. W kwietniu 1940 r. NKWD aresztowało kilka osób z najbliższej rodziny Bohdana, które wywiezione zostały do Kazachstanu. Pod koniec 1942 r. rodzina przeniosła się do Lwowa, gdzie mieszkała do końca wojny. Na początku 1942 r. ojciec Bohdana więziony był przez pół roku w więzieniu w Kołomyi. W czasie pobytu we Lwowie Bohdan Krogulski uczył się na tajnych kompletach. Wspólnie ze starszym bratem Leonardem należał do Szarych Szeregów (pseudonim „Augustyn”). Ojciec był porucznikiem Armii Krajowej. W mieszkaniu Bohdana odbywały się spotkania konspiracyjne.

Wspomnienie w PDFWspomnienie tom 6