Wspomnienia wojenne dzieci

Kalina Kwiatkowska

nota biograficzna


Kalina Kwiatkowska w 1943/44 r.

Kalina Kwiatkowska w 1945 r.

Kalina Jadwiga Kwiatkowska urodziła się 23 maja 1939 r. w Warszawie. Miała starszą o sześć lat siostrę Romanę. W czasie II wojny światowej mieszkała w Wilnie. Ojciec więziony był przez Litwinów, a następnie przez Sowietów. Po napaści Niemiec na ZSRR wywieziony został do Gorkiego; w późniejszym czasie wstąpił do Armii Andersa. Kalina z matką i siostrą opuściła Wilno w ramach repatriacji w kwietniu 1945 r. i zamieszkała w Kielcach, skąd w niedługim czasie przeniosła się do Gliwic.

Wspomnienie w PDFWspomnienie tom 12