Wspomnienia wojenne dzieci

Adam Michalski

nota biograficzna


Adam Michalski (pierwszy z prawej) w 1939 r.

Adam Michalski urodził się 14 stycznia 1924 r. w Napękowie na Kielecczyźnie. Miał troje młodszego rodzeństwa – Stefana (ur. 1927), Krystynę (ur. 1929) i Halinę (ur. 1935). Ojciec był leśniczym. Przez cały okres okupacji niemieckiej rodzina mieszkała w gajówce w Sukowie koło Kielc. W domu często odbywały się spotkania konspiracyjne i niejednokrotnie nocowali partyzanci z różnych formacji.

Wspomnienie w PDFWspomnienie tom 17