Wspomnienia wojenne dzieci

Zygmunt Michałek

nota biograficzna


Zygmunt Michałek z ojcem i młodszym bratem Stanisławem w 1945 r.

Zygmunt Michałek urodził się 27 kwietnia 1936 r. we wsi Łuszczanowice, jako trzeci z czworga rodzeństwa. Miał starszą siostrę Jadwigę, starszego brata Józefa i młodszego brata Stanisława. W czasie okupacji niemieckiej cała rodzina wywieziona została na przymusowe roboty do III Rzeszy.

Wspomnienie w PDFWspomnienie tom 12