Wspomnienia wojenne dzieci

Maria Piotrowska

nota biograficzna


Maria Lesińska, po mężu Piotrowska, ze starszą siostrą Ireną

Maria Lesińska, po mężu Piotrowska, z matką

Maria Antonina Lesińska, po mężu Piotrowska, urodziła się 13 czerwca 1939 r. w Warszawie. Miała starszą o pięć lat siostrę Irenę Barbarę. W czasie okupacji niemieckiej rodzina straciła mieszkanie i cały dobytek. Po Powstaniu Warszawskim rodzina znalazła się w obozie w Pruszkowie, skąd ojca wywieziono na przymusowe roboty do Berlina, a matkę z córkami do Tarnowa.

symbol PDFWspomnienie tom 14