Wspomnienia wojenne dzieci

Antoni Franciszek Raczyński

nota biograficzna


Antoni Raczyński w 1939 r.

Antoni Franciszek Raczyński urodził się 19 maja 1925 r. w Hańsku na Lubelszczyźnie. Był najstarszym z pięciorga rodzeństwa. Miał siostry – Teresę, Zofię i Celinę oraz brata Krzysztofa. Od 1937 r. był członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. W czasie okupacji niemieckiej od listopada 1939 r. należał do zakonspirowanego harcerstwa, które później przyjęło nazwę „Szare Szeregi”. Od kwietnia do lipca 1944 r. jako członek plutonu dywersyjnego zgrupowania „Jeszcze Polska nie zginęła” brał udział w niszczeniu transportów niemieckich. W lipcu 1944 r. wcielony został do ludowego Wojska Polskiego. Zmarł 8 lipca 2000 r.

Wspomnienie w PDFWspomnienia tom 15