Wspomnienia wojenne dzieci

Franciszek Raubo

nota biograficzna


Franciszek Raubo, zdjęcie przedwojenne

Franciszek Raubo urodził się 4 kwietnia 1928 r. w miejscowości Kowale w powiecie lidzkim. Ojciec, Kazimierz Raubo, w 1939 r. został aresztowany przez NKWD w Lidzie; zginął w następnym roku. Babka zmarła na zesłaniu na Syberii. Władze sowieckie odebrały rodzinie gospodarstwo rolne (50 ha) z zabudowaniami i inwentarzem. Franciszek, wywieziony 10 lutego 1940 r. na Syberię, trafił do posiołka Trekowo. W okresie zesłania wychowywał się w polskim sierocińcu nr 6 w Tomsku.

Wspomnienie w PDFWspomnienie tom 6