Wspomnienia wojenne dzieci

Ignacy Saramak

nota biograficzna


Ignacy Saramak w 1946 r.

Ignacy Saramak urodził się 25 października 1934 r. we wsi Wołowa w powiecie płockim. Miał brata Wacława oraz trzy siostry – Zofię, Mariannę i Władysławę. W listopadzie 1939 r. rodzina została wysiedlona przez Niemców do wsi Ostrykół Dworski koło Pułtuska, a rodzinne gospodarstwo w Wołowej przeszło na własność kolonisty. Od stycznia 1940 r. siostra Zofia pracowała przymusowo w Prusach Wschodnich. Siostra Marianna z mężem również przez kilka miesięcy przebywała w obozie pracy. Po wyzwoleniu wiosną 1945 r. rodzina powróciła do Wołowa.

Wspomnienie w PDFWspomnienie tom 14