Wspomnienia wojenne dzieci

Hanna Wustinger-Wodzicka

nota biograficzna


Hanna Wustinger po mężu Wodzicka (z prawej), w 1939 r.

Hanna Wustinger po mężu Wodzicka (z lewej), z siostrą w 1943 r.

Hanna Wustinger po mężu Wodzicka (z lewej), z siostrą w 1945 r.

Hanna Wustinger po mężu Wodzicka, w 1945 r.

Hanna Teresa Wustinger, po mężu Wodzicka, urodziła się 26 marca 1927 r. w Warszawie. Miała młodszą o dwa lata siostrę Barbarę. W czasie okupacji niemieckiej mieszkała w domu przy ul. Kaliskiej 1, należącym do fabryki Polskiego Monopolu Tytoniowego, gdzie pracował jej ojciec. Ojciec był działaczem konspiracyjnym. W maju 1944 r. gestapowcy zamordowali ciotecznego brata Hanny, Jerzego Gajewskiego. Podczas Powstania Warszawskiego rodzina została wypędzona z mieszkania, a wszystkie cenniejsze rzeczy Niemcy zrabowali. Dom został spalony.

Wspomnienie w PDFWspomnienie tom 11