16 lat Fundacji

W roku 2016 Fundacja Moje wojenne dzieciństwo obchodziła szesnastolecie. Z tej okazji 28 września 2016 roku zorganizowne zostało spotkanie dla kombatantów i osób represjonowanych w czasie II Wojny Swiatowej oraz współpracowników i sympatyków Fundacji. Spotaknie miało miejsce w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego na Krakowskim Przedmieściu. Otworzył je Andrzej Bieńkowski Z-ca Dyrektora CBR, zebranych powitała oraz opowiedziała o działaniach Fundacji Eulalia Rudak Prezes Zarządu Fundacji MWD. Płk Mirosław Demediuk, w imieniu p.o. Szefa UdsKiOR, dokonał aktu dekoracji, medalami Pro Patria nadanymi na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji przez p.o. Szefa Urzędu d.s. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. Medale otrzymali: Kazimierz Baj, Wiesława Flisek, Marta Kodym, Anna Oleszczuk, Zbigniew Rymarz, Stanisław Soszyński, Teodozja Wróblewska i Anna Zielińska. Spotkanie zakończyły wystąpienia prof. dr Jacka Wilczura pod tytułem „Opowieść historyczna «Losy wojenne dzieci polskich»” oraz Dariusza Pawłosia Przewodniczącego Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, który odpowiadał na pytanie „Fundacja MWD potrzebna, czy”
Spotkanie było współfiansowane przez miasto stołeczne Warszawa: program Fundacji „Dzieci - Wojna - Pamięć”.