Trasa Eulalii
Wspomnienia Eulalii Rudak wypędzanej w sierpniu 1944 r. z Warszawskiej Woli