Trasa Róży
Wspomnienia Róży Krzywobłockiej Laurow, którą Niemcy wypędzali z Ochoty w sierpniu 1944 r.