Wspomnienia wojenne dzieci

Zbigniew Władysław Boras

nota biograficzna


Zbigniew Boras z rodzicami i siostrą Izabelą około 1944 r.

Zbigniew Władysław Boras urodził się 12 sierpnia 1934 r. w Łodzi. Miał młodsze siostry – Izabelę i urodzoną już po wojnie Małgorzatę. We wrześniu i październiku 1939 r. przebywał czasowo w sierocińcu w Warszawie. Następnie powrócił do rodziny mieszkającej w Zduńskiej Woli. Na początku grudnia 1939 r. razem z rodzicami wysiedlony został do Generalnej Guberni. Okres okupacji niemieckiej spędził w Sandomierzu.

Wspomnienie w PDFWspomnienie tom 12