Wspomnienia wojenne dzieci

Henryk Kajtel

nota biograficzna


Henryk Kajtel z rodzicami ok. 1935 r.

Henryk Kajtel z rodzicami ok. 1938 r.

Henryk Kajtel (w środku) z rodziną w 1944 r.

Henryk Kajtel urodził się 5 maja 1934 r. w miejscowości Paary. Miał młodszą o osiem lat siostrę Stanisławę. W czasie okupacji niemieckiej w ramach akcji wysiedleńczej na Zamojszczyźnie w 1943 r. cała rodzina umieszczona została w obozie przesiedleńczym w Zamościu, skąd po przeprowadzonej selekcji trafiła na przymusowe roboty do miejscowości Untermitterdorf w III Rzeszy. Po zakończeniu wojny Henryk z rodzicami i siostrą powrócił do kraju.

Wspomnienie w PDFWspomnienie tom 9