Wspomnienia wojenne dzieci

Anna Rosel-Kicińska

nota biograficzna


Anna Kicińska po mężu Rosel z rodziną (stoi pierwsza z lewej)

Anna Kicińska po mężu Rosel urodziła się 22 lipca 1932 r. w Branicy. Miała pięcioro rodzeństwa – Marię, Stanisława, Teresę oraz urodzonych po wojnie Urszulę i Bogumiła. W czasie okupacji niemieckiej rodzina po kilkuletniej tułaczce wróciła do Branicy, skąd niedługo potem została skierowana do przymusowej pracy w miejscowości Lipa na Lubelszczyźnie, a następnie do Czerwina w powiecie Ostrów Mazowiecka. Po powrocie do domu w 1945 r. zastali zburzone zabudowania, zniszczone przez uciekających kolonistów niemieckich.

Wspomnienie w PDFWspomnienie tom 1